Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2022

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2022

Dĺžka:0 minút
Žáner:zaner_ine

Končí sa náročný rok preto nám dovoľte o to srdečnejšie poďakovať za doterajšiu spoluprácu v neľahkom pandemickom období.

Zároveň Vám želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov, naplnených zdravím, pokojom a Božím požehnaním.

Veríme, že nový rok 2022 bude pre nás všetkých návratom do normálnych čias a začiatkom nového obdobia plného osobných a pracovných úspechov-

Rok výroby: 2021

Krajina pôvodu:

  • Slovensko

Končí sa náročný rok preto nám dovoľte o to srdečnejšie poďakovať za doterajšiu spoluprácu v neľahkom pandemickom období.

Zároveň Vám želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov, naplnených zdravím, pokojom a Božím požehnaním.

Veríme, že nový rok 2022 bude pre nás všetkých návratom do normálnych čias a začiatkom nového obdobia plného osobných a pracovných úspechov-

Rok výroby: 2021

Krajina pôvodu:

  • Slovensko

Nájdi svoj film