Filmový klub Stropkov

 

Staňte sa členom filmového klubu a užite si filmové novinky za ešte výhodnejšiu cenu!

Asociácia slovenských filmových klubov každý rok vydáva  Preukaz filmového klubu, ktorý je distribuovaný do všetkých klubov registrovaných v ASFK a jeho cena je 5 eur a platí počas jedného kalendárneho roka.

Preukaz filmového klubu garantuje zľavu vo všetkých FK v Slovenskej a Českej republike a zľavu na vybraných festivaloch na Slovensku, v Česku a v Poľsku.

Vďaka preukazu FK môžete nakupovať so zľavou aj v predajni KLAPKA.sk.

Preukaz filmového klubu si môžete zakúpiť v kancelárii OŠK č. dv. 41 alebo priamo na pokladni hodinu pred premietaním.